Okul Öncesi Eğitimin Önemi

Okul öncesi eğitim, çocuğun 0-6 yaş aralığına gelene kadar kabiliyeti, bireysel farklılıkları, sağlıklı şekilde geçirdiği zihinsel, dil, sosyal fiziksel, duygusal yönden paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyle birlikte de çalışmayı öğrendikleri eğitim türüne okul öncesi eğitim denir. Bu dönemde ebeveynlerin ve eğitimcilerin etkili olduğu dönemlerden birisidir. Olumlu karakter oluşumunun temelinin atıldığı bu dönemde bir insanda 17 yaşına kadar zihinsel gelişim 0-4 yaşlarında %50 si, 5-8 yaş arasında %30 8-17 yaş aralığında ise %20 si görülmektedir.

Okul Öncesi Eğitim

Eğitimin öğrenci , veli, öğretmen üçgeninden oluştuğunun öneminden bahsetmiştik. Buna göre ne kadar sağlam yetiştirilse çocuk ona göre sağlam kişilik ve becerileri olur. Şuradan şu atasözü de çıkarılabilir “Ağaç yaş iken eğilir” bu sözden de görüldüğü üzere Çocuklar kesinlikle minik yaşta eğitilmelidirler. Bu yaşlarda her türlü bilgi ve donanıma elverişlidirler. Zaman geçip de büyüdüklerinde eğitimi zorlaşmaktadır. Yaşlı insanın kolay eğitilmeyecek olduğu anlamını çıkarabiliyoruz.

Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumları okul öncesi eğitim kurumları bulunmaktadır. Çocuk kulüpleri, çocuk bakım evleri, çocuk yuvaları Sosyal Hizmetlere Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı okul öncesi eğitim yerleridir. Bağımsız ana okulları ve kız meslek bünyesindeki ana okulları ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ana okullarıdır. Bunların dışında üniversitelerde bulunan ana okulları ve eğitim öncesi çocuk bölümleri bulunmaktadır.

Okul öncesi eğitim kurumları; toplumun temel yapısını oluşturan

* Saygı,sevgi,
* Paylaşma, iş bölümü,
* Sorumluluk
* Sosyal çevre oluşturma açısından çocuğu geleceğe hazırlayan en güvenli ortamdır.

Okul öncesi eğitim kurumları neden gereklidir

  • Çocuğun 7 yaşına kadar gelişen zihinsel gelişiminde büyük katkı sağlar.
  • Çocuğun paylaşma ve grup içi katılma konusunda sağlık ilişkiler kurabilmesi açısından faydalıdır.
  • Bu dönemdeki sapma ve bozukluklar çocuğun yaşımını olumsuz etkiler.
  • Çocuk güven duygusunu bu kurumlarda kazanmaya başladığını söyleyebiliriz.
  • Eşya ve varlıkları bir takım temel becerileri, olumlu olumsuz davranışları burada öğrenmeye başlar 4-6 yaş arasıdır.
  • Aile içi desteğin yetmediği çocuğun bedensel ve zihinsel gelişiminde öğrenme açısından etkilidir ve okul öncesi eğitim zorunlu ve gereklidir.

Türkiye’de okul öncesi okullaşma %15 tir. Bu dilim çok çarpıcı gözüküyor Avrupa’ya ve diğer ülkelere bakıldığında bu durum %100 yakındır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.