Menü


İstatistikler

 Toplam Hit: 16006687
 Toplam Kategori: 27
 Toplam Blog: 1495
 Toplam Yorum: 1131

Blog

Okunma: 10859
Koşmaca oyunlar - çocuk oyunları -2

Koşmaca oyunlar - çocuk oyunları -1 Sınıf içi oyunlar - çocuk oyunları

MıKROBUN ÜSTÜNDE KıM OTURUYOR?

Eğitimci sınıftaki çocuk sayısı kadar sandalyeyi büyük bir halka
oluşturacak şekilde yan yana dizer. Sandalyelerden birisinin arkasına
eğitimci tarafından hazırlanan bir mikrop resmi yapıştırılır. Çocuklardan
sandalyelere oturmaları istenir. Eğitimci hareketli bir müzik açar ve
çocuklardan müzik süresince yanlarındaki arkadaşlarının oturduğu
sandalyelere geçmelerini söyleyerek dönmelerini ister. Müzik durduğunda
arkasına mikrop resmi yapıştırılmış olan sandalyede oturan çocuğun hasta
olduğu söylenerek oyundan çıkması sağlanır. Çocukla beraber bir sandalyede
çıkarılır.

BEBEğı TAKLıT EDELıM

Eğitimci bez bir bebeği sınıfa getirir ve çocuklarla bebek hakkında
konuşur. Bebeğe sınıfça bir isim verilir. Daha sonra eğitimci tarafından
bebek oynatılır ve çocuklardan bebeği taklit etmeleri istenir. Eğitimci
bebeğin elini burnuna koyduğunda ya da bebeğin ellerini birbirine vurduğunda
çocuklarında aynı hareketi taklit ederek yapmaları istenir. Eğitimci
tarafından bebeğe yaptırılan hareketler arttırılarak ya da
farklılaştırılarak etkinlik sürdürülebilir.

BıRLEş KURTUL

Sınırları belli oyun alanında çocuklar dağınık halde dururlar. Aralarından
sayışmayla bir ebe seçilir. Ebe çocukları kovalamaya başlar. Çocuklar ebeye
yakalanmamak için hemen el ele tutuşurlar. Ebe birleşen çocukları
yakalayamaz, tek olanları yakalamaya çalışır. Yakalanan çocuk ebe olur.

AYNISINI YAP

Sayışmayla bir ebe seçilir.Çocuklar dağınık şekilde dururlar.Her çocuk,
ebenin yaptığı hareketlerin aynısını yapar. ( geri geri yürümek, koşmak,
zıplamak, öne eğilmek, tek ayak üzerinde sekmek vb.)Ebenin yaptığı
hareketleri yapamayan ya da şaşıran çocuk ebenin yerine geçer.

DAğLARI AşALIM

Çocuklar oyun alanında iki eşit gruba ayrılırlar. ıçlerinden bir ebe
seçilir. Oyun alanına birbirinden 8-10 m. uzaklıkta paralel iki çizgi
çizilir. Çocuklar bu çizgilerin gerisinde yan yana dururlar. Öğretmen
‘dağları aşalım’ diye bağırdığında gruplar karşılıklı olarak koşarak yer
değiştirmeye çalışırlar. Bu sırada ebe çocuklardan birisini yakalamaya
çalışır, yakalanan çocuk ebe olur. Oyuna devam edilir.

ATLIKARINCA

Uzunca bir çamaşır ipi iki ucundan düğümlenir, halka yapılır. Halka
bozulmadan düzgün tempolu adımlarla yürürler. Daha sonra ip bırakılmadan
koşmaya geçerler.
--el değiştir
Denilince bu kez çocuklar ters yönde yürür ve koşarlar.
— Atlıkarınca yavaşla dur
Denilince çocuklarda durur. Oyun bir süre yürüyüşler ve koşuşlardan sonra
bitirilir. Halkada ipi en güzel tutan ve el değiştirirken şaşırmayan
çocuklar alkışlanır.

AYNISINI YAP

Bir ebe seçilir diğer çocuklar tek sıra halinde arka arkaya dizilirler her
çocuk ebenin yaptığı hareketin aynısını yaparlar. ( geri geri yürümek,
zıplamak, öne eğilmek, tek ayak üzerinde sekmek ve bunun gibi… ) ebenin
yaptığı hareketleri yapamayan çocuk oyundan çıkarılır. Üç oyuncu kalıncaya
kadar oyun devam eder. Son kalanlar arkadaşları tarafından alkışlanır.

BALIğI TAVAYA KOY:


öğretmen çocuklar arasından bir ebe seçer.yüzünü duvara
döndürür.ona;-senin sırtına bir tava çizeceğim.arkadaşlarından biri de
balığı bu tavaya koyacak.sen bunu tanıyabilirsen oyunu kazanacaksın,der.daha
sonra öğretmen oyunculardan birisini işaret eder.o da yavaş yavaş arkadaşına
yaklaşarak parmağını sırtına değdirir ve yerine geçer.
ebe geri dönerek oyuncuları teker teker gözden geçirir.sırtına dokunanı
bulabilirse oyunu kazanmış olur ve alkışlanır.

ÇÖMEL KURTUL OYUNU:

oyuncular arasında bir ebe seçilir,bu,arkadaşlarından
kimi ayakta görürse onu ebeler. oyuncular ebeye vurulmadan hemen çömelirse
kendini kurtarmış olur.oyun sonunda hiç vurulmayanlar en başarılı oyuncu
sayılır.

GÖLGEYE BASMA OYUNU:

çocuklar arasında bir ebe seçilir.diğerleri oyun
alanına dağılır.ebe arkadaşlarını kovalarken kimin gölgesine basarsa onu ebe
yapar.oyun böylece devam eder.gölgesine basılan çocuk kendini arkadaşlarına
tanıtmak için``ben ebeyim!``diye bağırır.gölgesine hiç basılmayan oyuncular
başarılı sayılır.
not:yorulan çocuklar gölgelik bir yerde dinlenebilirler.

EL TUT KURTUL OYUNU:

oyuncular arasında bir ebe seçilir;diğerleri oyun
alanına dağılırlar.oyuna başlama işareti verilince,ebe tek olan
arkadaşlarını kovalamaya başlar.bu çocuklar vurulacağını anlayınca hemen bir
oyuncunun elinden tutar,vurulmaktan kurtulur.ebe bu sefer başka birini
kovalar.el tutumadan vurulan,ebe ile yer değiştirir.

EşLı KOVALAMACA OYUNU:

sınırları belli bir kovalamaca alanında,çocuklar
arasında 6 kişi seçilir.bunlar ikişer ikişer eşlendirilir ve birbirlerinin
ellerinden tutarlar.oyuna başlama:öğretmen işaret verince, elele tutan eşler
tek onları kovalamaya başlar.eşlerden birisi bu arada hangi oyuncuya elini
değdirmişse onunla yer değiştirir.belli bir süre sonra hiç vurulmamış
olanlar oyunda başarılı sayılır.
not:eşlerden birisi oyuncuyu vurabilir her ikisi vuramaz.

UZUN şERıT

Her çocuğa büyük bir kağıt parçası verilir.hepsi elindeki kağıdın ucundan incecik yırtmaya başlar.Neticede hiç koparılmadan kağıt bitirilmeye çalışılır.Oyunun sonunda şeritler ölçülür.En uzun şerit kiminse oyunu o kazanır.

NELERDEN NE YAPILIR

Öğretmen çocukların kullandıkları eşyalardan birinin adını söyler.Bir çocuğa işaret eder;
-nelerden ne yapılır?der.Çocuk o eşyanın neden yapıldığını düşünür, gereken malzemeleri söyler.Gecikmeden ve eskizsiz saymışa alkışlanır veya ödüllendirilir…

GÖRDÜN MÜ

Öğretmen çocukları etrafında toplar.
-aranızda çocuğum var ben şimdi giydiği elbiseyi ayakkabısını anlatacağım.Bakalım tanıyabilecek misiniz?der.Bu sırada bütün çocuklar birbirini dikkatle süzmeye başlar.Eğer bulamazlarsa kız mı erkek mi? Diye sorarlar.Böylece oyun tekrarlanır.

NE UÇMAZ NE GEZMEZ NE YÜZMEZ

Öğretmen çocuklardan birine işaret eder ve ne uçmaz ne gezmez ne yüzmez? Der ve bunlara örnek ister.Oyuncu buna karşılık kedi uçmaz ağaç gezmez taş yüzmez derse oyunu kazanır.

CÜMLEMı TAMAMLA

Çocuklar halka şeklinde dizilir.Öğretmen birine işaret eder.Yarın hava güzel olursa….. dedikten sonra cümlemi tamamla der.Oyuncu bu cümlenin sonunu yüksek sesle tamamlar.Beklemeden cümleyi tamamlarsa başka bir arkadaşına eksik bir cümle söyleme hakkı kazanır…

ALı KUTUDA

Çocuklar masanın etrafına otururlar.Öğretmen Ali kutuda deyince eller masanın altına konur.Ali kutudan çıktı deyince eller masanın üstüne çıkartılır.En sona kalan çocuk 1. olur 1. olan çocuk oyunu yönetmeye başlar…

HAMAL

Oyunculardan birisi ebe olur.Gözleri bağlanır odadaki eşyalardan herhangi birisi ebeye uzatılır ve ne olduğu sorulur.Ebe eliyle ne olduğunu anlamaya çalışır ne olduğunu söylemezse ya eline ya başına ya da sırtına yüklenir.Böylece odanın içinde eşyanın hiç olmazsa bir tanesinin adını söyleyene kadar dolaşır.Eğer ilk yaklaştığı eşyayı bilirse oyunu kazanmış olur ve ebelik başkasına geçer…

YATTI KALKTI

Her çocuğa birer isim konur bu isimler sebze çiçek meyve vs. olabilir.Çocuklar isimleri kendileri de seçebilir.Mesela ismi lahana olan çocuk önce kendi ismini söyleyerek oyuna başlar.Lahana yattı kalktı lahana derken yatar kalkar ve hemen bir arkadaşının aldığı ismi söyler.Mesela biber der.Oyunu biber alır biber yattı kalktı der yatar kalkar ve sonra bir diğerinin adını söyler.böyle devam eder….

TATMADAN BUL

Öğretmen bir yiyeceğin tadını ve özelliklerini çocuklara anlatır.Bu yiyeceği bulmalarını ister.Bulan çocuk alkışlanır.

RENKLER

Çocuklar sıra olur aralarından birisi bir renk söyler.Örn. mavi der diğer çocuklar maviyi bulmak için çevreye bakınırlar.Mavi renkteki eşyaları bulurlar.çok eşya bulan ebe olur oyun devam eder….

ADAMIN GÖZLÜKLERıNı TAK

Yazı tahtasına gözleri burnu ağzı belirten bir insan başı çizilir.Gözleri bağlı olarak kim bunun gözlüklerini çizecek? Denir.ısteyen çocuklar gözleri bağlı olarak adamın gözlüklerini çizmeye çalışır…

UÇTU UÇTU

Çocuklar masaya otururlar bir ebe seçilir.ebe uçan nesneleri veya hayvanların adını söyler.Örn. uçtu uçtu uçurtma kartal uçak vb. çocuklarda sağ ellerini uçtu deyince kaldırırlar.Ebe arkadaşlarını şaşırtmak için uçmayanları da söyler oyun böle tekrar edilir…
t bitirilmeye çalışılır.Oyunun sonunda şeritler ölçülür.En uzun şerit kiminse oyunu o kazanır.

NELERDEN NE YAPILIR

Öğretmen çocukların kullandıkları eşyalardan birinin adını söyler.Bir çocuğa işaret eder;
-nelerden ne yapılır?der.Çocuk o eşyanın neden yapıldığını düşünür, gereken malzemeleri söyler.Gecikmeden ve eskizsiz saymışa alkışlanır veya ödüllendirilir…

GÖRDÜN MÜ

Öğretmen çocukları etrafında toplar.
-aranızda çocuğum var ben şimdi giydiği elbiseyi ayakkabısını anlatacağım.Bakalım tanıyabilecek misiniz?der.Bu sırada bütün çocuklar birbirini dikkatle süzmeye başlar.Eğer bulamazlarsa kız mı erkek mi? Diye sorarlar.Böylece oyun tekrarlanır.

NE UÇMAZ NE GEZMEZ NE YÜZMEZ

Öğretmen çocuklardan birine işaret eder ve ne uçmaz ne gezmez ne yüzmez? Der ve bunlara örnek ister.Oyuncu buna karşılık kedi uçmaz ağaç gezmez taş yüzmez derse oyunu kazanır.


 CÜMLEMı TAMAMLA

Çocuklar halka şeklinde dizilir.Öğretmen birine işaret eder.Yarın hava güzel olursa….. dedikten sonra cümlemi tamamla der.Oyuncu bu cümlenin sonunu yüksek sesle tamamlar.Beklemeden cümleyi tamamlarsa başka bir arkadaşına eksik bir cümle söyleme hakkı kazanır…

ALı KUTUDA

Çocuklar masanın etrafına otururlar.Öğretmen Ali kutuda deyince eller masanın altına konur.Ali kutudan çıktı deyince eller masanın üstüne çıkartılır.En sona kalan çocuk 1. olur 1. olan çocuk oyunu yönetmeye başlar…
Çocuk Gelişimi ve Çocuk oyunları için Daha Fazla Dökümana ulaşmak için TIKLA

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 •   # Yorum Yaz #

  isim :

  Yorum :
  (Max. 400 Karakter)

   
  Benzer 5 Konu
   Konu Bal Tarih Okunma
   Koşmaca oyunlar - çocuk oyunları -1 10/24/2009 4224
     

  Efendy Bloğa Teşekkürler